fbpx

Rozwój kariery zawodowej – konsultant kariery

Gdzie jestem, a gdzie pragnę być?

 Program „Gdzie jestem, a gdzie chcę być” ma pomóc Ci w odnalezieniu miejsca w Twojej organizacji lub określeniu początkowej drogi zawodowej. Wspólnie wykorzystamy wiedzę i wyciągniemy wnioski z przeżytych doświadczeń edukacyjnych czy zawodowych. Musisz pamiętać jednak, że to Twoje życie i Twoje wybory i na końcu to Ty zdecydujesz co dalej.

Co zyskasz?

3 spotkania  (3 x 60 min.) – 650 zł

Doradztwo zawodowe wspiera Cię w procesie zmiany zawodowej. W trakcie spotkań skupiamy się na diagnozie potrzeb w odniesieniu do Twoich wartości, kompetencji, możliwości i preferencji. Moim celem jest wsparcie Cię w określeniu nowej ścieżki zawodowej, która najpełniej będzie odpowiadała i wykorzystywała drzemiący w Tobie potencjał.

3 spotkania to Twoje 3 kroki, w których będę Ci towarzyszyć:

  1. Do uświadomienia sobie swojego miejsca zawodowego oraz określenia, co chcesz tak naprawdę osiągnąć i gdzie być.
  2. Zebrania informacji i spojrzenia z nowej perspektywy na otaczającą Cię rzeczywistość.
  3. Poszukanie i zmierzenia się z rozwiązaniami, które dziś być może jeszcze są dla Ciebie nie widoczne lub nieosiągalne, ale dające Ci różne możliwości do osiągnięcia swojego celu. Abyś był tam, gdzie chcesz.

Każde spotkanie rozpoczynam od określenia Twoich oczekiwań względem takiego spotkania. W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju zawodowego jesteś, sprofiluję swoje narzędzia do rozmowy z Tobą. Dzięki temu będę mogła pomóc Ci w jak najbardziej efektywny sposób.

Podczas spotkania będę określała talenty, potencjał, preferencje zawodowe, mocne i słabe stron w aspekcie Twojej kariery zawodowej poprzez proces doradczy, jak i przy pomocy różnych dodatkowych testów diagnozujących. Pomogę również w napisaniu CV lub listu motywacyjnego, aby były jak najbardziej korzystne. Gdy będziesz potrzebował to oswoję Cię ze strachem przed rozmową kwalifikacyjną, odgrywając ją w bezpiecznych warunkach w gabinecie. Mogę wskazać Ci kompetencje, których być może sam nie potrafiłbyś dostrzec w sobie.

Z kim najczęściej pracuje?