fbpx

Kobiety w biznesie. Zmiany i wyzwania.

Kobiety w biznesie. Zmiany i wyzwania. 

W ostatnich latach wiele się mówi o wzrastającej roli kobiet w biznesie. Coraz więcej kobiet decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, czy także na zajmowanie wysokich stanowisk w organizacjach. Jednak w dalszym ciągu jest dość spora dysproporcja między płciami, na korzyść mężczyzn. Przyczyny tego zjawiska są wielowątkowe i wielowymiarowe, począwszy od uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, po uwarunkowania ogólnej sytuacji gospodarczej. 

Moim zdaniem, dzisiejsze czasy są także sporym wyzwaniem dla osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy myślą o zakładaniu swojej firmy, szczególne w sektorze MŚP. Duży wpływ na to, mógł mieć trudny okres pandemii, obecnie wysoka inflacja, do tego doszła wojna na Ukrainie, co wpłynęło niekorzystnie na ogólną gospodarkę nie tylko Polską, ale także na światową. Istniejące duże firmy w obliczu obecnego kryzysu, czy mali przedsiębiorcy musieli dostosować swój model biznesowy do zmieniających się potrzeb gospodarczych, a także do konsumentów, co mogło wpłynąć na odciąganie ważnych zawodowych decyzji do zmian. 

Przedsiębiorczość w Polsce spada 

Potwierdzają to Dane z Komisji Europejskiej, „Roczne sprawozdanie dotyczące europejskich MŚP 2020/2021”, lipiec 2021 r., które wskazują jednoznacznie, że w 2020 roku nastąpiła duża zmiana w nastawieniu do przedsiębiorczości wśród Polek i Polaków, w porównaniu z poprzednim badaniem. Spadł udział kobiet i mężczyzn dostrzegających możliwości biznesowe w swoim otoczeniu – o 40% w grupie kobiet do 50% i o ponad 30 % w grupie mężczyzn – do 53%. Ponadto, w sprawozdaniu wskazana jest wzrastająca dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn prowadzących własne firmy. 

Jeżeli chodzi o lukę płciową, czyli różnice między odsetkiem mężczyzn i kobiet prowadzących działalność gospodarczą wśród młodych przedsiębiorstw wyniosła 1,4%, pozostając nadal na stosunkowo niskim poziomie. Z kolei w przypadku firm dojrzałych wartość wskaźnika osiągnęła 8,7%, co stanowi zdecydowanie najwyższy wynik od początku prowadzenia jego badania w Polsce. 

Kobiety w dalszym ciągu, są mniej pewne swoich możliwość w prowadzeniu własnej firmy, czy awansach zawodowych. 

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z roku 2022 (Warszawa 2022), zleconym przez PARP, wskazuje na spore różnice w samoocenie kobiet swoich umiejętności biznesowych na korzyść mężczyzn. Tylko 51% kobiet względem 69% mężczyzn uważa, że ma wystarczające umiejętności do prowadzenia firmy. Natomiast udział osób, które nie zdecydowałyby się na założenie własnej firmy czy awans ze względu na obawę przed porażką, wynosi 60% wśród kobiet i 54% wśród mężczyzn. Jak wskazuje ponadto raport, samoocena tych umiejętności pozostała na zbliżonym poziomie względem 2019 r., co jest szansą na wzmacnianie tych kompetencji wśród kobiet i w konsekwencji na poprawę samooceny kobiet w kolejnych latach. 

Wyzwania kobiet w biznesie 

W historii przedsiębiorczości kobiet dużo się zmieniło i mimo wszystko poprawiło na przestrzeni ostatnich lat. Zwiększa się świadomość zarówno kobiet, jak i mężczyzn w tym zakresie, co może świadczyć w przyszłości, o wzrastaniu pozycji kobiet w świecie biznesu, także w Polsce.  Natomiast, będą w dalszym ciągu wyzwania i bariery, z którymi będą mierzyć się kobiety. 

XX wieku był okresem, w którym kobiety rzadko widywano na stanowiskach kierowniczych. W ciągu ostatnich kilku lat wiele się zmieniło. Kobiety zdobyły coraz większą niezależność, a ich rola w biznesie stała się coraz bardziej znacząca. Obecnie w wielu krajach kobiety stanowią ponad 40% wszystkich liderskich stanowisk. 

Jednym z wyzwań, przed którym w dalszym ciągu znajdują się kobiety w biznesie, jest brak równości płci. Istnieją stereotypy, które postrzegają kobiety jako słabsze i mniej odporne na trudności, niż mężczyźni. Jak wynika z przytoczonego wyżej raportu, samoocena kobiet w tym zakresie, także to potwierdza. Ponadto, brak równości widoczny jest szczególne w zatrudnieniu, awansowaniu i wynagradzaniu kobiet, w stosunku do mężczyzn. 

W wielu krajach, w tym w Polsce, kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia niż mężczyźni, a ich przywilej na awans jest dużo mniejszy. Zdarza się, że kobiety mają niższe wynagradzane, niż mężczyźni za tę samą pracę. Jednym z powodów tego problemu jest brak możliwości udziału kobiet w radach nadzorczych, stanowiskach dyrektorskich, czy zarządach firm. 

Innym wyzwaniem, przed którym znajdują się kobiety w biznesie, jest brak wsparcia i mentorstwa. Wielu mężczyzn, którzy zajmują wysokie stanowiska w firmach, nadal preferuje pracę z innymi mężczyznami. To sprawia, że kobiety często nie mają szansy na rozwój zawodowy i awans od swoich liderów.

Innym wyzwaniem dla kobiet, jest brak możliwości balansu między pracą a życiem prywatnym. Kobiety często mają na swoich barkach większą odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i domem, co utrudnia im koncentrację na pracy. Zdarza się, że partnerzy życiowi, podlegają stereotypom i zaburzają te proporcje, zrzucając tę odpowiedzialność tylko na kobietę, co może być hamulcem do pełnego realizowania się kobiet w swojej karierze czy założeniu własnej działalności gospodarczej.  

Wiele kobiet, które osiągnęły sukces we własnym biznesie, lub korporacyjnym, staje się również przykładem dla innych kobiet. 

Mimo tych przeszkód, kobiety osiągają mimo wszystko wiele sukcesów. Badania pokazują, że firmy zarządzane przez kobiety często są bardziej zaawansowane i bardziej skuteczne finansowo. Kobiety mają również wpływ na innowacyjne inicjatywy, które pozytywnie wspierają na rozwój biznesu w środowisku naturalnym i społeczność pracowniczą w całej organizacji. 

Przedsiębiorcze kobiety udowadniają, że mimo wielu barier czy wyzwań, mogą odnosić sukcesy na rynku biznesowym, i tym samym zachęcają kolejne pokolenia do dalszych działań. 

Warto również podkreślić fakt, że coraz większa liczba młodych kobiet kładzie nacisk na wykształcenie w kierunku biznesowym, co może także mieć pozytywny wpływ na naszą rolę w przyszłości.  

Kolejną z pozytywnych zmian, dzięki której kobiety odnoszą większe sukcesy w biznesie, jest zmiana sposobu myślenia społeczeństwa. Coraz więcej globalnych środowisk biznesowych nagłaśnia rolę kobiet, a także podkreśla, że kobiety mają takie same zdolności i umiejętności jak mężczyźni i płeć nie ma na to wpływu, dając nam szansę na taki sam rozwój. 

Istniej wiele wspierających społecznych inicjatyw na rzecz poprawy roli kobiet w biznesie. Same kobiety, także organizują własne mniejsze społeczności, żeby propagować i zwiększać tą świadomość, wśród samych środowisk kobiecych. Poprawa własnej samooceny kobiet w biznesie, jest znacząca, co w przyszłości może wpłynąć na zwiększenie pewności siebie w swoje możliwości. 

Z perspektywy mojego zawodu, w którym od wielu lat pracuję głównie z kobietami, zarówno pracującymi już w organizacjach a także prowadzącymi własne firmy, zauważam wzrost świadomości kobiet w budowaniu pewności siebie w biznesie.  Pragną być bardziej skuteczne, efektywnie zarządzać swoim czasem, być zauważalne i doceniane, także pod względem finansowym. Wzmacniać swoje kompetencje, by móc realizować się w życiu zawodowym, a także osobistym. Osiągać odpowiedni balans dla siebie, by jakość i satysfakcja ich życia po prostu zwiększała się, co jest podstawą do odważnego życia, życia na własnych zasadach, do których zapraszam w swojej działalności. 

Notka BIO 

Arystoteles pisał „poznanie samego siebie to zalążek wszelkiej wiedzy”. Od tego zaczęła się moja odWażna przygoda i do tego Cię gorąco zapraszam. Poszerzając swoją znajomość siebie, odkrywając to, co zakryte – to kierunek Twojej zmiany, która zaprocentuje, dając Ci poczucie sprawczości, spełnienia, spokoju i zrozumienia siebie. Po to, by jakość Twojego życia poszerzała się oraz żebyś znalazła w sobie naturalną siłę do bycia:

  • odWażnym człowiekiem,
  • odWażną kobietą,
  • odWażną sobą w każdej z życiowych ról.

Jestem absolwentką Pedagogiki i Doradztwa Zawodowego, a także studiów nauczycielskich AWF, absolwentką Szkoły Trenerów „Metrum” Warsztatów i Doradztwa Psychologicznego. Ukończyłam studia podyplomowe z Coachingu i Mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem certyfikowanym trenerem analizy EXTENDED DISC.

Ponadto, od ponad 14 lat jestem przedsiębiorcą z sektora MŚP.  Związana byłam m.in z branżą dietetyczną, zdrowotną, beauty i fitness, gdzie stworzyłam silną markę firmy na rynku lokalnym.  

Jestem coachem, mentorem, trenerem umiejętności interpersonalnych, doradcą zawodowym oraz konsultantem kariery. Jako coach działam w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF).

Serdecznie zapraszam do kontaktu 

www.katarzynakidaj.pl 

info@katarzynakidaj.pl